Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 sierpnia2014 r. w sprawie formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.132.2014

BURMISTRZA  ROGOŹNA

z  dnia  01 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie: formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i  materiałów edukacyjnych.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 23.05.2013 r. Poz.594)  oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz.U. z dnia 31 lipca 2014 r. Poz.1024 ) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Określa się formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ustala się termin składania w/wym. wniosków  do dnia  15 września 2014 r. 

 

§ 3.

Traci moc ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.119.2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

drukuj pobierz pdf