Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XL/269/2009 Rady Miejskie w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku

Uchwała Nr XL/269/2009

Rady Miejskie w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ,

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.         Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 7.963.400 zł (słownie: siedemmilionówdziewięćsetsześćdziesiąttrzytysiąceczterystazłotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku. Kredyt będzie podlegał spłacie przez okres 10 lat.

 

§ 2.         Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3.         Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

 

§ 4.         Spłata kredytu wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych Gminy Rogoźno w latach 2010-2019.

 

§ 5.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/269/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 r.

 

Podjęcie w/w uchwały jest związane z § 3 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok i ustalenia deficytu budżetowego w kwocie 6.665.688 zł z jednoczesnym wskazaniem sposobu sfinansowania tego deficytu przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.963.400 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf