Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XL/271/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach

Uchwała nr XL/271/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2009 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art.175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.         Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej  na zadanie bieżące w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2009 rok w kwocie 20.000 zł dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach

 

§ 2.         Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno a Powiatem Obornickim w sprawie udzielenia pomocy o której mowa w § 1.

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/271/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 roku

 

 

W dniu 03 marca 2009 roku wpłynął wniosek do Rady Miejskiej w Rogoźnie  o dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. W zajęciach dla osób niepełnosprawnych bierze udział 30 osób w tym 15 osób z terenu naszej gminy.

Dzięki uczestnictwu w rehabilitacji, osoby niepełnosprawne nie są izolowane w swych środowiskach, czują się potrzebne, doceniane i dowartościowane.

 

Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim.

 

 

drukuj pobierz pdf