Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XL/272/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno przy ulicy Wielkiej Poznańskiej

Uchwała Nr XL/272/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno przy ulicy Wielkiej Poznańskiej.

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j. t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1.  Wyraża się zgodę na przekazanie środków z budżetu gminy w 2009 roku w kwocie 80.000 zł dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Rogoźno, ul. W.Poznańska przy drodze powiatowej nr 2029P – kontynuacja do ul. Boguniewskiej.

 

§2.  Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno, a Powiatem Obornickim w sprawie udzielenia pomocy o której mowa w § 1.

 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


 

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XL/272/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno przy ulicy Wielkiej Poznańskiej.

 

Chodnik na ul. Wielkiej Poznańskiej – kontynuacja do ulicy Boguniewskiej wymaga remontu. Jest to główna ulica miasta Rogoźna. Wykonanie chodnika z parkingami w tym rejonie miasta podyktowane jest koniecznością poprawy drożności tego odcinka drogi. Za podjęciem takiej uchwały przemawiają też względy estetyczne.

Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim.

 

drukuj pobierz pdf