Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zamówienia publiczne do 2020 r.: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana parkietu wraz z malowaniem sali gimnastycznej zlokalizowanej w kompleksie budynków szkolnych w Zespole Szkół w Parkowie

Nr spr. ZEAPO-ZP.4464.1.3.2014

Rogoźno 2014-08-25

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Nr ZEAPO- ZP.4464.1.3.2014, którego ogłoszenie o zamówieniu, nastąpiło na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 173213 - 2014  dnia 11. 08.2014r.

 

1.         Nazwa zamówienia: Wymiana parkietu wraz z malowaniem sali gimnastycznej zlokalizowanej w kompleksie budynków szkolnych w Zespole Szkół w Parkowie”

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

INVEST – BIURO Sp. Z o.o. ul. Lwowska 6 35-301 Rzeszów -Lider Konsorcjum,

INVEST – BIURO B. Ważny, P. Ważny ul. Lwowska 6 35-301 Rzeszów – Partner Konsorcjum

w  cenie:  netto –  60.739,35 zł;   brutto – 74.709,40 zł ( w tym podatek VAT – 23% -  13.970,05 zł).  Razem pkt. w kryterium –   100

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferty – najniższa cena – wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonanie zamówienia i otrzymał największą ilość punktów.

 

W przeprowadzonym postępowaniu złożone zostały 4 oferty:

1)    Oferta nr 1:

Teneo s.c. Łukasz Wasielewski Maciej Wasielewski

01-982 Warszawa, ul. Tryligii 2-6

w  cenie:  netto –  65.240,00 zł;   brutto – 80245,20 zł ( w tym podatek VAT – 23% - 15.005,20 zł),

Razem pkt. w kryterium –    93,10

 

2)    Oferta nr 2:

 INVEST – BIURO Sp. Z o.o. ul. Lwowska 6 35-301 Rzeszów -Lider Konsorcjum,

INVEST – BIURO B. Ważny, P. Ważny ul. Lwowska 6 35-301 Rzeszów – Partner Konsorcjum

w  cenie:  netto –  60.739,35 zł;   brutto – 74.709,40 zł ( w tym podatek VAT – 23% -  13.970,05 zł).  Razem pkt. w kryterium –   100

 

3)    Oferta nr 3:

Firma Usługowo – Budowlana KoParkiet Jerzy Kozień

38-300 Gorlice ul. Konopnickiej 4a/18

w  cenie:  netto –  90.000,00 zł;   brutto – 110.700,00 zł ( w tym podatek VAT – 23% -  20.700,00 zł),

Razem pkt. w kryterium –   67,49

 

4)    Oferta nr 4:

Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Arkadiusz Chwirot

62-081 Chyby/Poznania, ul. Ogrodowa 22

w  cenie:  netto –  62.907,77 zł;   brutto – 77.468,79 zł ( w tym podatek VAT – 23% -  14.468,79 zł),

Razem pkt. w kryterium –  96,55 

 

2.         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

3.         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu oferty:

w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

4.         Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

5.         Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Zamawiający

Dyrektor ZEAPO

(Wiktor Jaworski)

 

drukuj pobierz pdf