Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zamówienia publiczne do 2020 r.: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owczegłowy etap III

Numer sprawy: INTZ.271.18.2014.

Rogoźno, dnia  28.08.2014.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owczegłowy etap III”

 

1.         Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Zakład Budowlany „MIRBUD” ul. Czarnkowska 13a/1,  64-610 Rogoźno  na kwotę 50 790,50 zł.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu  jedynego kryterium wyboru oferty   najniższa cena -  wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 2 oferty:

 

Nr oferty i nazwa wykonawcy

Razem liczba pkt w kryterium cena 100%

Kwota

Oferta nr 1

Zakład Budowlany „MIRBUD” ul. Czarnkowska 13a/1,  64-610 Rogoźno

100,00

50 790,50 zł.

Oferta nr 2

Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Woźniak

ul. Równa 12/1,  62-200 Gniezno

72,55

70 007,85 

 

2.         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, o  odrzuceniu z udziału w postepowaniu oferty:

W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

 

3.         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

4.         Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

5.         Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy

 

 

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

drukuj pobierz pdf