Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zamówienia publiczne do 2020 r.: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJAN

Numer sprawy: INTZ.271.19.2014.

Rogoźno, dnia  28.08.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie § 3 pkt. 1.2 Zarządzenia  nr OR.0050.1.91.2014 Burmistrza Rogożna z dnia 26 maja 2014r. Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego dla zadania „Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJAN”.

 

1.         Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę  nr 1 złożoną przez  Firmę Handlowo-Usługową „ART-BUD” Dariusz Rzański ul. Kotlarska 1/8, 64-610 Rogoźno na kwotę  89 790,00 zł.  brutto.

słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt zł 00/100

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu  o udzielenie zamówienia  o wartości poniżej kwoty 30 000 euro, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty – najniższa cena – wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą  cenowo ofertę na wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 2 oferty.

Nr oferty i nazwa wykonawcy

Razem pkt (liczba pkt w kryterium cena 100 %)

Kwota brutto

Oferta nr 1

Firma Handlowo-Usługowa „ART-BUD” Dariusz Rzański ul. Kotlarska 1/8, 64-610 Rogoźno

100,00

89 790,00

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” s.c.  ul. Paderewskiego 23/9   64-610 Rogoźno

91,25

98 400,00

 

2.         W przeprowadzonym postepowaniu Zamawiający zaprosił 4  Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej  budowy chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJAN.

Na zaproszenie odpowiedziało  2 Wykonawców.

 

3.         Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy

 

 

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

 

drukuj pobierz pdf