Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XL/274/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

UCHWAŁA NR XL/274/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst  jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z  póżn.  zm.) oraz art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52,  poz. 420).

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.         Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 rok.

 

§ 2.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym  możliwe jest tworzenie jednostek pomocniczych. Na potrzeby tych właśnie jednostek  dnia 01 kwietnia 2009 roku  weszła w życie Ustawa o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420). Zapisy przytoczonej Ustawy regulują zakresy zadań jakich mogą się podejmować sołectwa, tryb przyznawania środków oraz ich wysokość.

Dlatego zgodnie z art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf