Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1.151.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 sierpnia 2014 roku dot. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu

Zarządzenie Nr OR.0050.1.156.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1.151.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 sierpnia 2014 roku dot. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 1.250.000 zł na spłatę rat kredytu”

 

Na podstawie art. 19 ust.1 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014r. poz. 423 ze zm.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr OR.0050.1.151,2014 Burmistrza Rogoźna zmianie ulega zapis § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 1.250.000 zł na spłatę rat kredytu”

w składzie:

Przewodnicząca – Maria Kachlicka

Sekretarz – Paweł Andrzejczak

Członek – Daniel Lis”

 

§ 2.

Pozostała treść zarządzenia Nr OR.0050.1.151.2014 nie ulega zmianie.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Marii Kachlickiej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf