Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 166/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Zarządzenie Nr  0050.1.166.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 września  2014 r.

 

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rogoźnie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2011r. Nr 0050.1.73.2011 :

1.        uchyla się § 14 ust. 10

2.        uchyla się § 41.

3.        w §  32 dodaje się ust. 30 w brzmieniu: Realizacja pozostałych zadań wynikających z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 260).

 

§ 2.

W strukturze organizacyjnej Urzędu przedstawionej w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wykreśla się stanowisko głównego Specjalisty ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rogoźno oraz innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Bogusław Janus

 

drukuj pobierz pdf