Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Wybieralskiego na działalność Burmistrza Rogoźna

UCHWAŁA Nr XLVII/359/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Wybieralskiego na działalność Burmistrza Rogoźna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 234 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zmianami),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Miejska stwierdza, że w związku z toczącym się postępowaniem przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem skargi złożonej przez Pana Ryszarda Wybieralskiego stosownie do postanowień art. 234 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu, zasadnym jest przekazanie skargi do organu aktualnie prowadzącego postępowanie, którego dotyczy skarga.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady oraz zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf