Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLVII/360/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR  XLVII/360/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.13 ust.1, art.15, art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t.  Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącą własność Gminy Rogoźno, oznaczoną ewidencyjnie nr działki 48/5 o pow.670m2, położoną w Nienawiszczu, gm. Rogoźno, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00035358/1, na nieruchomość położoną w Nienawiszczu, gm. Rogoźno, oznaczoną ewidencyjnie nr działki 35/3 o pow.682m2, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00027130/8, stanowiącą własność Pani Marii Wysocka – Grigorov.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w części dotyczącej działki o nr ewidencyjnym 48/5.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf