Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLVII/374/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2013r. Nr XXIX/223/2013 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib ob

Uchwała Nr XLVII/374/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2013r. Nr XXIX/223/2013 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie  art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz.1529; Dz.U.z 2014r. poz. 179, poz. 180) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.594, zm. poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014r., poz. 379)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do uchwały z dnia 30 stycznia 2013r. Nr XXIX/223/2013 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonuje się następującej zmiany:

1.        dodaje się ulicę Olchową w obwodzie głosowania nr 2.

2.        prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w obwodzie głosowania nr 5 błędnie wpisany zapis numeracji budynków:

„Rogoźno, ulice: Kościuszki nieparzyste: 27-49, 53-57, 61-63, Sądowa” zastępuje się: „Rogoźno, ulice: Kościuszki nr 53-57, 61-63 oraz nieparzyste 27-49”, Sądowa.”

3.        Powyższe zmiany nie powodują zmiany granic obwodów głosowania.

 

§ 2.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

drukuj pobierz pdf