Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia, budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz demontażu odcinka linii napowietrznej niskiego napięc

Poznań, 26 sierpnia 2014r.

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

WZDW.32.6511-468/14

dotyczy: budowa linii kablowej w m. Rogoźno

 

POSTANOWINIE

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z roku 2013, poz. 267 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 4 pkt 9, w związku z art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2012, poz. 647 ze zmianami) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w związku z pismem nr GPiM.6733.7.2014.BR z 21.08.2014r. (data wpływu 25.08.2014r.) Burmistrza Rogoźna, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno ws. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz demontażu odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie części działek o nr ewid. 19/1,26 i 23/1, obręb Rogoźno, gm. Rogoźno

 

POSTANAWIAM

uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia, budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz demontażu odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie części działek o nr ewid. 19/1, 26 i 23/1, obręb Rogoźno, gm. Rogoźno w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 241 bez uwag.

 

UZASADNIENIE

Z uwagi na fakt, iż powyższa inwestycja w zakresie ujętym w przedłożonym projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest sprzeczna z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 260 ze zmianami), a nadto koniecznym będzie uzgodnienie szczegółowej lokalizacji urządzenia odrębnym trybem, pozytywne uzgodnienie na obecnym etapie postępowania jest uzasadnione.

 

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 za pośrednictwem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

drukuj pobierz pdf