Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym - działka nr 48/5 w Nienawiszczu

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia 

(nr działki,

pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Nienawiszcz

gm. Rogoźno

(obręb NIENAWISZCZ)

48/5 o pow.670m2

KW PO1O/00035358/1

 

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno - Uchwała Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

zbywana działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.7331-125/10                             z dn. 03.11.2010 r. – budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowa trzech zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid.48/1 oraz budowa dwóch zjazdów z drogi o nr ewid. działki 68/1 i budowa jednego zjazdu z drogi o nr ewid. działki 48/2 położonej w miejscowości Nienawiszcz. W związku z powyższym na teren działki nr ewid. 48/5 ustalono warunku zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe oraz zjazdu z drogi o nr ewid. działki 68/1.

Zbycie w drodze zamiany

 

Cena 32.255,52zł brutto

 

w tym podatek VAT w stawce 23% wynoszący 6.031,52zł naliczony od kwoty 26.224,00zł.

 

Gmina Rogoźno jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dokonania czynności zamiany odprowadza podatek VAT w stawce 23% od gminnej działki nr 48/5 w kwocie 6.031,52zł.

Gmina Rogoźno nabywa  w ramach zamiany działkę nr 35/3 wchodzącą w skład plaży Jeziora Nienawiszcz celem polepszenia dostępu mieszkańców do Jeziora.

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 15 września 2014 r. do dnia 07 października 2014 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 28 października 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf