Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XLVIII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 24 września 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLVIII Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 24 września 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminnych.

6.         Stan rolnictwa w naszej gminie.

7.         Stan bezpieczeństwa w naszej gminie.

8.         Ocena działalności inwestycyjnej.

9.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    utworzenia Rady Seniorów Gminy Rogoźno oraz nadania jej statutu,

b)    zasadności zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji pt. „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim” w miejscowości Rogoźno,

c)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny,

d)    wyrażenia zgody, na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w drodze współdziałania Gminy Rogoźno z Gminą Miejską Wągrowiec,

e)     zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno,

f)     zmieniająca uchwałę nr XLV/328/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego,

g)     zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2014 rok.

10.      Interpelacje i zapytania radnych.

11.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

13.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady.

14.      Wolne wnioski i informacje.

15.      Zakończenie.

 

drukuj pobierz pdf