Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLVIII/381/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 września 2014 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 i 2, ust. 5a, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Paragraf trzeci Uchwały Nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  1. Opłata wynosi 1,00 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1 i podlega waloryzacji zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

1. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenie opłaty określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

2. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf