Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 176/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 86/2007 z dnia 29.08.2007 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.1.176.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 24 września 2014 roku

 

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 86/2007 z dnia 29.08.2007 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 150) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się tiret pierwszy w § 1 Zarządzenia Nr 86/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29.08.2007 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy.

 

§ 2.

Lokal nr 6 w budynku przy ul. Lipowej 43 składający się 2 izb (pokój i kuchnia) o powierzchni użytkowej 24,64 nr, o którym mowa w § 1 jest lokalem mieszkalnym.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf