Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XLIX Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia29 października 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLIX Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 29 października 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminnych.

6.         Podsumowanie działalności Rady Miejskiej, Komisji Rady i Burmistrza Rogoźna.

7.         Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    w sprawie rozpatrzenia skargi p. Ryszarda Wybieralskiego na działalność Burmistrza Rogoźna,

b)    w sprawie rozpatrzenia zawiadomienia p. Lesława Janachowskiego, o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

c)     w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno działki nr 923/1,

d)    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno części działki nr 1807/6,

e)     w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

f)     w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

g)     w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

h)    w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,

i)      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2015,

j)      w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2015,

k)    w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

l)      w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

m)  uchylająca uchwałę Nr XL/285/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz uchwałę Nr XLV/343/2015 z dnia 28 maja 2014 r.

n)    w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej,

o)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok,

p)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025.

9.         Interpelacje i zapytania radnych.

10.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady.

13.      Wolne wnioski i informacje.

14.      Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf