Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 198/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawki wynajmu świetlicy wiejskiej w m. Laskowo

Zarządzenie Nr OR.0050.1.198.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 października 2014 roku

 

w sprawie ustalenia stawki wynajmu świetlicy wiejskiej w m. Laskowo

 

Na podstawie art. 30  ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się stawkę wynajmu świetlicy wiejskiej:

1)         na imprezy rodzinne (komunie, 18–tki i inne) w wysokości  300 zł + opłaty za media,

 

§ 2.

Nie pobiera się opłat za:

1)         imprezy samorządowe,

2)         szkolenia OSP,

3)         spotkania Koła Gospodyń Wiejskich,

4)         zajęcia dla dzieci i młodzieży,

5)         inne imprezy społecznie użyteczne – za zgodą Burmistrza Rogoźna.             

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej sołectwa Laskowo.

 

 

drukuj pobierz pdf