Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 199/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 93 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.199.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 października 2014 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), w związku z  §3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz art.285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (j t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na gminnej działce oznaczonej ewidencyjnie nr 136, położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb ewidencyjny JARACZ), KW PO1O/00028702/6, na rzecz każdoczesnego właściciela/-li działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 134/6 i 134/7 - KW PO1O/00021920/1, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. do drogi krajowej nr 11.

 

§ 2.

Ustanawiam nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na gminnych działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 65/4 (KW PO1O/00028491/3) i 112 (KW PO1O/00028702/6), położonych w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb ewidencyjny JARACZ), na rzecz każdoczesnego właściciela/-li działki gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr 134/7 - KW PO1O/00021920/1, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. do drogi powiatowej nr KD 2037P.

 

§ 3.

Koszt ustanowienia powyższych służebności pokrywa wnioskodawca.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf