Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLIX/386/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XLIX/386/2014

Rady miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 października 2014 roku

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 lit. „b” Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Postanawia się zawrzeć porozumienie międzygminne w zakresie powierzenia Gminie Oborniki przez Gminę Rogoźno zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej pomiędzy miastem Oborniki i miastem Rogoźno.

2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Porozumienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf