Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLIX/392/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr XLIX/392/2014
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 październik 2014 roku

 

w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwoty dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2014 roku dla zakładu budżetowego – Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

§ 2.1.   Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawki rocznej
w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1)       Kosztów eksploatacji lokali socjalnych 28,44 zł/m2,

2)       Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi 41,28zł/m2,

3)       Kosztów remontu lokalu po pożarze 411,31zł/m2,

4)       Konserwacji i  remontów bieżących lokali mieszkalnych w wysokości 11,13 zł/m2,

5)       Rozbiórki budynku mieszkalnego 694,52 zł/m2.

2.   Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.   Łączna kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów zakładu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/392/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku

 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2014 roku na administrowanie komunalnym zasobem  mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Lp.

Przeznaczenie dotacji

Stawka jednostkowa

Kwota wg kalkulacji

Kwota dotacji

1.

Dopłata do eksploatacji lokali socjalnych:

a)      stawka obowiązującego czynszu 1,06 zł/m2 x 463,16m2x 12 miesięcy = 5.891,40

b)      średnia stawka obowiązująca czynszu 3,43-1,06 = 2,37zł/m2

c)      dopłata 2,37zł/m2 x 463,16 x 12 miesięcy = 13.172,27/463,16 = 28,44 dopłata roczna

28,44 zł/m2

rocznie

13.172,27

13.172,27

2.

Dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi:

2.185,76m2 x 3,44x 12 m-cy = 90.228,17

41,28 zł/m2

Rocznie

90.228,17

90.228,17

3.

Remont lokalu przy ul. W. Poznańskiej  Nr 41/3 w Rogoźnie o pow. 69,85 m2 po  pożarze

Wartość kosztorysowa 28.730,21 zł : 69,85 = 411,31

411,31zł/m2 rocznie

28.730,00

28.730,00

 

4.

Dopłata do konserwacji i remontów lokali mieszkalnych:

a)      powierzchnia lokali ogółem 16.885,24 m2 – 238,66m2 powierzchnia lokali do ponownego zasiedlenia (przyznana dotacja) – 69,85m2 remont lokalu po pożarze (dotacja wymieniona w pkt.3) - 11493,24 powierzchnia lokali we wspólnotach mieszkaniowych= 5.083,49m2

b)      Koszt odtworzenia 3.220 zł/m2

c)      Wskaźnik kosztu odtworzenia  w skali roku 1,1% (3.220 zł/m2x ,1,1% =  35,42 zł/m2)

d)      Wyliczenie kosztu odtworzeniowego 5.083,49m2 x 35,42/m2 = 180.057,22

e)      Koszt odtworzenia 180.057,22 – zaplanowane środki  na remont (bez dotacji) – 123.500 zł = 56.557,22 :5.083,49m2 = 11,13 zł/m2 rocznie

11,13/m2 rocznie

56.579,24

56.579,24

5.

Rozbiórka budynku mieszkalnego (pustostan) przy ul. K. Wyszyńskiego 21 – 94,5m2  (powierzchnia zabudowy)

Wartość kosztorysowa brutto  65.631,72: 94,5m2 = 694,52 zł

694,52 zł/m2 rocznie

65.632,14

65.631,72

 

RAZEM:

X

254.341,82

254.341,40

 

 

drukuj pobierz pdf