Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 202/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.173.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym – w drodze zamiany,

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.202.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 05 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia  nr OR.0050.1.173.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym – w drodze zamiany, wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.1 pkt 29 (art.40d ust2) ustawy z dnia 05 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz.897) oraz art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr OR.0050.1.173.2014 z dnia 15 września 2014 r. zmienia się wysokość kosztów przygotowania dokumentacji do zamiany dotyczące działki nr 35/3, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (tj. dokumenty geodezyjne i wycena) określonych w §5 z kwoty 633,12zł brutto na 583,12zł brutto (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy złote 12/100).

 

§ 2.

Pozostałe zapisy zarządzenia nr OR.0050.1.173.2014 z dnia 15 września 2014 r., pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf