Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.1.206.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 listopada 2014 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866), Uchwały Rady Miejskiej Rogoźna Nr XLIX/384/2014 z dnia 29.10.2014 roku, Decyzji Burmistrza Rogoźna Nr GN.6845.38.2014.OI z dnia 05.11.2014 roku oraz Uchwały Rady Miejskiej Rogoźna Nr XLIX/385/2014 z dnia 29.10.2014 roku, Decyzji Burmistrza Rogoźna nr GN.6845.39.2014.OI z dnia 05.11.2014 roku, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości gruntowych:

·         grunt o pow. 150,00 m2, część działki nr 923/1 położonej przy Placu Powstańców Wlkp. 11 w Rogoźnie,

·         grunt o pow. 255,10 m2, część działki nr 1807/6 położonej przy Placu Karola Marcinkowskiego 3 w Rogoźnie,

przeznaczonych do oddania w dzierżawę /pod ogródek przydomowy/ w drodze bezprzetargowej, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr OR 0050.1.206.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 listopada 2014 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Czynsz

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

Działka 923/1

Plac Powstańców Wlkp 11

Rogoźno

150,00 m2

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma być wykorzystywana pod ogródek przydomowy.

Minimalna roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntu pod ogród przydomowy

0,20 zł/m2/rok

- nie mniej niż 30zł/rok

Dzierżawca ponosi także inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy.

2

KW P010/00026122/2

Działka 1807/6

Plac Karola Marcinkowskiego

255,10 m2

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma być wykorzystywana pod ogródek przydomowy.

Minimalna roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntu pod ogród przydomowy

0,20 zł/m2/rok

- nie mniej niż 30zł/rok

Dzierżawca ponosi także inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres

5 lat dotychczasowemu dzierżawcy.

 

drukuj pobierz pdf