Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rogoźnie, Rady Miejskiej w Ujściu, Rady Miejskiej w Ostrorogu, oraz Rady Gminy Tarnówka

OBWIESZCZENIE
ZARZĄDZENIE NR 734/2014
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rogoźnie, Rady Miejskiej w Ujściu, Rady Miejskiej w Ostrorogu, oraz Rady Gminy Tarnówka

 

Na podstawie art. 385 i art. 386 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające:

1)       do Rady Miejskiej w Rogoźnie dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 8 ;

2)       do Rady Miejskiej w Ujściu dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 8;

3)       do Rady Miejskiej w Ostrorogu dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr  13;

4)       do Rady Gminy Tarnówka dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 13

 

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 22 lutego 2015 r.

 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Wojewoda Wielkopolski

/-/ Piotr Florek

 

 

KALENDARZ  WYBORCZY

WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE,  RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU, RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU
ORAZ RADY GMINY TARNÓWKA

 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 4 grudnia 2014 r.

-     podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rogoźnie w okręgu wyborczym nr 8; Rady Miejskiej w Ujściu w okręgu wyborczym nr 8; Rady Miejskiej w Ostrorogu w okręgu wyborczym nr 13 oraz Rady Gminy Tarnówka w okręgu wyborczym nr 13;

 

do 14 grudnia 2014 r.

-     podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji  o okręgach wyborczych, granicach,  numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej  siedzibie terytorialnej komisji wyborczej;

-     zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego;

 

do 24 grudnia 2014 r.

-     zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych;

 

do 29 grudnia 2014 r.

-     powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych;

 

do 13 stycznia 2015 r.

do godz. 24:00

-     zgłoszenie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na  radnych;

 

do 23 stycznia 2015 r.

 

-     zgłaszanie burmistrzowi/wójtowi kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych;

 

do 23 stycznia 2015 r.

-     podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie  obwodowej komisji wyborczej;

do 1 lutego 2015 r.

-     powołanie przez terytorialne komisje wyborcze obwodowych komisji wyborczych;

-     sporządzenie spisu wyborców;

do 2 lutego 2015 r.

-     rozplakatowanie obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach na radnych umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami  kandydatów i list;

do 13 lutego 2015 r.

-     składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

20 lutego 2015 r.

o godz. 24:00

-     zakończenie kampanii wyborczej;

21 lutego 2015 r.

-     przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu  wyborców;

22 lutego 2015 r.

godz. 7.oo – 21.oo

-     głosowanie

 

drukuj pobierz pdf