Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 92/2009 z dnia 01 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE  NR 92 /2009

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 01 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 36a. ust.5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  zarządzam co następuje:

 

 

 

 §  1. 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola 

             Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie powołuje się  Komisję 

             Konkursową.

    2. Skład osobowy Komisji Konkursowej określa załącznik do

       niniejszego zarządzenia.

 

§ 2  Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji 

       Konkursowej.

 

 § 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Załącznik

do Zarządzenia Nr 92 /2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 01 czerwca 2009 roku

 

Skład Komisji Konkursowej w konkursie

na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie.

 

 

Przewodniczący:

 

przedstawiciel organu prowadzącego     -     Longina Pijanowska

 

Członkowie:

 

przedstawiciele organu prowadzącego    -     Iwona Sip Michalska    

                                                                 -     Ryszard Dworzański

      

przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu

                                wizytator                   -    Jarosław Haładuda

                                st. wizytator              -     Wojciech Wasielewski

 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej         -    Marzena Schwark-Plewa  

 

przedstawiciel Rady Rodziców                -    Szymon Nowacki 

 

przedstawiciel   ZNP                                -    Grażyna Karoń

 

przedstawiciel NSZZ „Soliddarność”      -    Stanisław Kozłowski

Pracowników Oświaty i Wychowania              lub

w Rogoźnie                                                    Danuta Karolak

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     BURMISTRZ

 

                                                                                                                          inż. Bogusław Janus

 

drukuj pobierz pdf