Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 216/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności przetargowe dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.11.2014r. na dzierżawę gruntów rolnych oznaczonych jako działki nr 87/1

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.216.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 08 grudnia 2014 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności przetargowe dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.11.2014r. na dzierżawę gruntów rolnych oznaczonych jako działki nr 87/1 i 87/2 w Parkowie.

 

Na podstawie art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.z 2014. 1490 j.t) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014r., poz. 518zezm.).

Zarządzam, co następuje:

§1.

W związku z wzniesioną skargą na czynności przetargowe związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Rogoźno, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 87/1 i 87/2 położonych w Parkowie, postanawiam uznać skargę za niezasadną.

 

§2.

Po przeanalizowaniu zarzutów podnoszonych przez skarżącego ustalono, że brak jest podstaw do unieważnienia przetargu.

-         Wadium ustalono na poziomie 40zł, co stanowi 20% ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.z 2014. 1490 j.t) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

-         Warunkiem udziału w przetargu było wniesienie wadium w wyznaczonym terminie, wszyscy uczestnicy którzy brali udział w przetargu wywiązali się z określonego warunku.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf