Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 218/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.218.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 grudnia 2014 r.

 

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), w związki z art.33 i art.71 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) w związku z §2 ust.1, ust.2 pkt 4 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),

zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Postanawiam rozwiązać umowę o oddanie w użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Gminy Rogoźno, położonych w obrębie ewidencyjnym ROGOŹNO, oznaczonych ewidencyjnie nr:

a) 1398/6 o pow.830m2, objęta KW PO1O/00028901/1, położona przy ul. II Armii Wojska Polskiego,

b) 2385/2 o pow.7.733m2, objęta KW PO1O/00019043/2, położona w pobliżu Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych przy ul. Polnej,

c) 1391/3 o pow.548m2, objęta KW PO1O/00019043/2, położona przy ul. Polnej,

d) 1453 o pow.608m2, objęta KW PO1O/00019043/2, położona na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych przy ul. Polnej,  

e) 1449/1 o pow.390m2, objęta KW PO1O/00019043/2, położona przy ul. Seminarialnej.

 

§ 2.

Warunki rozwiązania prawa użytkowania wieczystego określone zostały w protokole uzgodnień sporządzonym w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dnia 08 grudnia 2014 r.  

 

§ 3.

Koszty umowy notarialnej ponosi użytkownik wieczysty.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf