Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej

Uchwała Nr III/6/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 20 Uchwały Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się dwie stałe komisje Rady Miejskiej:  

1)       Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, 

2)       Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury . 

 

§ 2. 1. Przedmiotem działania komisji wymienionej w §1 pkt 1) są sprawy: budżetu, przemysłu, handlu, usług, inwestycji, gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

2. W skład komisji powołuje się: 

1)       Henryka Janusa,

2)       Romana Kinacha,

3)       Sebastiana Kupidurę,

4)       Adama Nadolnego,

5)       Krzysztofa Nikodema,

6)       Bartosza Perlicjana,

7)       Pawła Wojciechowskiego,

8)       Ewę Wysocką.

 

§ 3. 1. Przedmiotem działania komisji wymienionej w §1 pkt 2) są sprawy: oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zdrowia, pomocy społecznej, promocji. 

2. W skład komisji powołuje się: 

1)       Zbigniewa Chudzickiego,

2)       Katarzynę Erenc-Szpek,

3)       Longinę Kolanowską,

4)       Macieja Kutkę,

5)       Jarosława Łatkę,

6)       Łukasza Zaranka.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf