Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku

Uchwała Nr III/13/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 2015 roku w kwocie 200.000 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników  ulicy Kotlarskiej i Kościuszki (wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej) w Rogoźnie przy drodze wojewódzkiej nr 241.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

 

drukuj pobierz pdf