Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie IV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się 30 grudnia 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję IV Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 30 grudnia 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z  III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

4.         Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i sołtysów.

6.         Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.         Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

8.         Informacja o udziale Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.

-      wystąpienie Sekretarza Gminy.

9.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok,

b)    planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok,

c)     planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2015 rok,

d)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,

e)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, część działki 304/2 w Studzieńcu,

f)     zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015,

g)     przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Rogoźno,

h)    wyboru przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”,

i)      wyboru przedstawiciela Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk,

j)      wyboru przedstawiciela Gminy do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach,

k)    wyboru przedstawiciela Gminy w Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Pile,

l)      wyboru przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,

m)  wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym ZOZ Oborniki.

n)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

o)    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

p)    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok.

10.      Interpelacje i zapytania radnych.

11.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.      Wolne wnioski i informacje.

13.      Zakończenie.

 

drukuj pobierz pdf