Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 88/2009 z dnia 29 maja2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-88/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 maja 2009 r.

 

w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.39 ust.2 i ust.3, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2 i ust.3, uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.1. Przystępuję do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych działek położonych w Rogoźnie, na zapleczu ul. Kościuszki, objętych księgą wieczystą nr KW 24284, przeznaczonych pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych :

 

1) 3 działki o  nr: 1500/35 i 1500/37, 1500/99, każda o pow. 19m2,

2) 6 działek o nr: 1500/34, 1500/36, 1500/98, 1500/100, 1500/101, 1500/102, każda o pow. 20m2,

3) 1 działkę o nr: 1500/39 o pow. 37m2,

4) 2 działki o nr: 1500/38, 1500/79,  każda o pow. 38m2 .

 

2. Sprzedaż działek wymienionych w §1. ust.1. pkt 1-5, następuje z udziałem do gruntu o ogólnej pow. 7142 m2, wynoszącym 1/119,  który składa się z działek nr : 1500/5 o pow. 564m2, 1500/7 o pow. 573m2,  1500/8 o pow. 86m2,  1500/60 o pow. 56m2, 1500/61 o pow. 655m2,  1500/62 o pow. 493m2,  1500/63 o pow. 744m2 i 1500/134 o pow. 196m2 (o łącznej pow. 3367m2), stanowiących ogólnodostępną komunikację dojazdową i ogólnodostępny teren o charakterze gospodarczym, oraz z działek nr nr :  1500/4 o pow. 742m2,   1500/6  o  pow. 809m2,  1500/59  o  pow. 802m2  i  1500/87  o  pow. 1422m2  (o łącznej pow. 3775m2), stanowiących teren zieleni izolacyjnej szpalerowej, objętych księgą wieczystą nr KW 23973.

 

§2. Ustalam cenę wywoławczą :

1) dla każdej działki o pow. 19 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.1, w wysokości  1.530,00 zł.

2) dla każdej działki o pow. 20 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.2, w wysokości  1.580,00 zł.

3) dla każdej działki o pow. 37 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.3,  w wysokości  2.080,00 zł.

4) dla każdej działki o pow. 38 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.4, w wysokości  2.120,00 zł.

 

 Ustalona, w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, cena wywoławcza jest ceną netto i obejmuje udział do działek wymienionych w §1. ust.2, wynoszący 1/119.

 

§3. Nabywcy działek na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponoszą 22% podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi każdy z nabywców w kwocie brutto 452,62zł.

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf