Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.1.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 stycznia 2015 r.

 

w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 820/6, położonej w Rogoźnie przy rondzie Józefa Melzera na mienie Gminy Rogoźno

zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Nabyć na mienie Gminy Rogoźno w drodze darowizny prawo własności działki gruntu nr 820/6 o pow.15m2, położonej w Rogoźnie przy rondzie Józefa Melzera, objętej księga wieczystą KW PO1O/00028237/5, stanowiącej własność Pana Tomasza Mańkowskiego.

 

§ 2.

Warunki nabycia prawa własności działki 820/6 określone zostały w porozumieniu sporządzonym w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dnia 19 grudnia 2014 r.  

 

§ 3.

Koszty umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf