Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 226/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.1.226.2014
Burmistrza Rogoźna
z dnia 31 grudnia 2014 roku

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/286/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

 

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 w dniu 18 grudnia 2013 roku zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie:

ü  Nr XLIII/322/2014 z dnia 26 marca 2014 roku,

ü  Nr XLV/345/2014 z dnia 28 maja 2014 roku,

ü  Nr XLVI/352/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku,

ü  Nr XLVII/373/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku,

ü  Nr XLVIII/380/2014 z dnia 24 września 2014 roku,

oraz
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.226.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2014 roku

dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych w okresie od 30 września 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku.

Dokonane zmiany danych w WPF wykazanych w kolumnie rok 2014 za w/w okres dotyczą wprowadzonej zmiany w budżecie gminy:

ü  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 roku,

ü  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.200.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 roku,

ü  Uchwałą Nr II/2/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 01 grudnia 2014 roku,

ü  Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku,

ü  Uchwała Nr IV/33/2014 rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków  na ogólną kwotę 1.640.062,26 zł  w tym z tytułu:

ü  otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne 1.049.005,01 zł,

ü  otrzymanych refundacji za zrealizowane zadania współfinansowane z PROW na lata 2007-2013 oraz WRPO w ogólnej kwocie 80.351,11 zł,

ü  otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej pochodzącej z rezerwy w kwocie 110.000 zł

ü  dochody własne w ogólnej kwocie 400.706,14 zł

oraz dokonano przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dokonano zmian w latach 2015-2025 dostosowując dane wykazane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ustalonej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.203.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2014 roku, którego uchwalenie zaplanowano na dzień 21 stycznia 2015 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf