Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie V Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się 21 stycznia 2015 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję V Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 21 stycznia 2015 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z IV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Pytania do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Kierowników: jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i Sołtysów.

6.         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.         Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025:

a)     przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy       Finansowej Gminy Rogoźno na lata  2015-2025,

b)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,

c)     dyskusja nad projektem uchwały,

d)     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025:

-      głosowanie nad autopoprawkami,

-      przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały,

-      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok:

a)    przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie     budżetu  Gminy Rogoźno na 2015 rok,

c)     odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

d)    odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,

e)     stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w     opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,

f)     dyskusja nad projektem budżetu,

g)     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na  2015 rok:

-      głosowanie nad autopoprawkami,

-      przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały,

-      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok.

10.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej,

b)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Długiej,

c)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

11.      Interpelacje i zapytania Radnych.

12.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.      Wolne głosy i wnioski.

14.      Zakończenie.

 

drukuj pobierz pdf