Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr IV/18//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/18/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2015 rok

 

Na podstawie §3 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.    Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2015 ROK

 

Lp.

Miesiąc

Tematyka

Forma realizacji

Odp. za przygotowanie materiałów

Współdziałający

1.

Styczeń

1.Uchwalenie budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok.

2. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

 

Sesja

Komisje

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

2.

Luty

1. Funkcjonowanie służby zdrowia   w Gminie Rogoźno.

2. Stan sanitarny Gminy Rogoźno.

3.  Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

3.

Marzec

1.Stan dróg w Gminie Rogoźno

 

2.  Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

4.

Kwiecień

1. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

5.

Maj

1. Wykonanie budżetu za 2014 r:

- absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Rewizyjna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

6.

Czerwiec

1. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim.

2. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

3. Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.

Sesja

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

 

Burmistrz Rogoźna

 Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

Prezesi Spółek

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna.

 

 

8.

Sierpień

1. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Sesja

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury

9.

Wrzesień

1. Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

2. Informacja o wykonaniu

budżetu za I półrocze 2015 roku.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisariat Policji w Rogoźnie

 Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

10.

Październik

1. Stan rolnictwa.

 

 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Rady

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

11.

Listopad

1.Ocena inwestycyjna gminy za 2015 rok.

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

12.

Grudzień

1.Uchwalenie budżetu na 2016 rok.

2.Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji Rady  na 2016  rok.

Sesja

Burmistrz Rogoźna.

Przewodniczący Komisji Rady

 

 

 

drukuj pobierz pdf