Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr IV/19//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/19/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.    Uchwala się plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

PLAN PRACY

Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie

materiałów

1.

Styczeń

1.Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

2 Tematy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

 

Prezes Zarządu ENEA w Poznaniu

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZDP w Obornikach

2.

Luty

1.Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg.

2. Informacja o realizacji Programu Ochrony nad Zwierzętami

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Dyrektor ZDP w Obornikach

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

3.

Marzec

1.Budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

2..Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

- // -

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 Dyrektor GDDKiA w Poznaniu

Dyrektor WZDW w Poznaniu

Dyrektor ZDP w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

4.

Kwiecień

1.Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Kierownik GOPS

Dyrektor ZAMK

Dyrektor ZEAPO

Dyrektor RCK

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

5.

Maj

1.Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki.

2. Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych w Gminie Rogoźno

3.Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

4. Szkody łowieckie na terenie Gminy Rogoźno.

 

Nadleśniczy Durowo

Nadleśniczy Łopuchówko

Nadleśnictwo Oborniki

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Burmistrz Rogoźna

6.

Czerwiec

1.Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Aquabellis”

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Megawat”

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

8.

Sierpień

1.Funkconowanie nowego systemu gospodarki odpadami na ternie gminy Rogoźno

2. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.

3.Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno. 

Posiedzenie Komisji w UM 

Burmistrz Rogoźna

Komendant Powiatowy PSP w Obornikach

Prezes Zarządu OSP Oddziału

Miejsko-Gminnego w Rogoźnie

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie

9.

Wrzesień

1.Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2015 roku.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

10.

Październik

1.Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Inspektor ODR w Obornikach

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

 w Obornikach

Pozostałe podmioty związane z rolnictwem

11.

Listopad

1.Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2015  rok.

2.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2016 rok.

3. Uchwały okołobudżetowe

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

12.

Grudzień

1.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2016 rok.

2.Analiza i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej  na 2016 rok.

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Przewodniczący KGFiR

 

 

drukuj pobierz pdf