Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr IV/21//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/21/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 6 do statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.    Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

 

L.p.

Termin

Miejsce

Tematyka posiedzenia

1

styczeń

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.     Ustalenie przyczyn i winnych nałożenia kary na Gminę Rogoźno podczas realizacji zadania II Etapu budowy kanalizacji miejskiej z wykorzystaniem środków unijnych.

2.     Kontrola realizacji przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

3.      Sprawy bieżące.

2

luty

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.     Realizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Sołeckich oraz  kontrola prawidłowości rozliczeń przychodów z wynajmów obiektów sołeckich.

2.      Sprawy bieżące.

3

marzec

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.     Prawidłowość pozyskiwania dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, gruntów w jednostkach organizacyjnych gminy.

2.      Sprawy bieżące.

4

kwiecień

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.     Kontrola realizacji zadań i wydatków budżetowych w RCK i podległych podmiotach.

2.      Sprawy bieżące.

5

maj

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.      Kontrola zasadności wydatkowania środków na działania promocyjne  Gminy Rogoźno.

2.     Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

3.      Sprawy bieżące.

6

czerwiec

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.      Kontrola działalności GKRPA.

2.      Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej.

3.      Sprawy bieżące.

7

lipiec

-

-

8

sierpień

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.     Kontrola wydatkowania środków publicznych na Ochotnicze Straże Pożarne.

2.      Sprawy bieżące.

9

wrzesień

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.      Kontrola funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.     Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez kluby i stowarzyszenia  - za rok 2014 r.

3.      Sprawy bieżące.

10

październik

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.      Kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach oświatowych Gminy Rogoźno.

2.      Sprawy bieżące.

11

listopad

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00y

1.      Wykorzystanie obiektów komunalnych na terenie Gminy Rogoźno.

2.      Sprawy bieżące.

12

grudzień

Urząd Gminy - sala sesyjna - godz. 16.00

1.     Kontrola ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.

2.     Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.

3.      Sprawy bieżące.

 

 

drukuj pobierz pdf