Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.9. 2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 19 stycznia 2015 roku

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 41   ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( t.j.Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

Maria Stachowiak – Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Kasprzak – Wiceprzewodnicząca Komisji

Daniel Lis – Sekretarz

Małgorzata Filipiak – członek Komisji

Ewelina Kowalska – członek Komisji

Piotr Warnke – członek Komisji

Iwona Nowak – członek Komisji

Edmund Kuźniak – członek Komisji

 

§ 2.

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2012 r poz. 1356 ze zm.) oraz z innych przepisów.

 

§ 3.

Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr OR.0050.1.242.2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf