Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr V/38//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych

UCHWAŁA NR V/38/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom niżej wykazanych części nieruchomości obejmującej zabudowane działki gruntu nr. nr. 1681/2, 1681/3 położone przy ul. W. Poznańskiej 40 w Rogoźnie, na czas nieoznaczony.

a/ lokalu użytkowego składającego się z zespołu pomieszczeń użytkowanych jako powierzchnia wystawiennicza, handlowa , magazynowa oraz socjalna o powierzchni użytkowej 162,24 m2 ,

b/ lokalu użytkowego składającego się z jednego pomieszczenia użytkowanego jako magazyn o pow. 36, 30 m2,

c/ lokalu użytkowego składającego się z jednego pomieszczenia użytkowanego jako magazyn o pow. 72,00m2,

d/ lokalu użytkowego składającego się z jednego pomieszczenia użytkowanego jako magazyn o pow. 42,35m2,

e/ lokalu użytkowego składającego się z jednego pomieszczenia użytkowanego jako magazyn o pow. 50,00m2 ,

f/ lokalu użytkowego składającego się z zespołu pomieszczeń użytkowanych jako pomieszczenia magazynowe oraz garażowe o pow. 120,45m2 .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf