Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz

 Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie zgodnie z planem

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.               

ul. Międzyleska

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

2116 o pow.2.304m2

KW PO1O/00025563/8

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przetarg nieograniczony ustny

 

Cena wywoławcza wynosi 58.200,00zł brutto

 

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

brak uwag,

2.               

Dziewcza Struga

gm. Rogoźno

(obręb geodezyjny GARBATKA)

274/2 o pow.1.445m2

KW PO1O/00027199/9

brak planu

zbywana działka objęta są decyzją o warunkach zabudowy  nr GPiM.6730.115.2011 z dn. 15.02.2012 r.  w zakresie ustalenia warunków zabudowy na teren działki o nr ewid.274 (nr ewid. działki przed podziałem, w wyniku którego powstała między innymi działka nr ewid.274/2) położonej w miejscowości Dziewcza  Struga, gmina Rogoźno dla inwestycji polegającej na budowie nie więcej niż dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, budowie drogi wewnętrznej, budowie placu zabaw, w związku z powyższym na teren działki nr ewid. 274/2 ustalono warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. 

Przetarg nieograniczony ustny

 

Cena wywoławcza wynosi 35.000,00zł netto

 

Nabywca na podstawie art.1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

- dla zbywanej działki  zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki,

3.

NIENAWISZCZ

gm. Rogoźno

(obręb NIENAWISZCZ)

48/7 o pow.671m2

48/8 o pow.869m2

KW PO1O/00035358/1

brak planu

zbywane działki objęte są decyzją  o warunkach zabudowy nr GPiM.7331-125/10                                       z dn. 03.11.2010 r. – budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowa trzech zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid.48/1 (nr ewid. działki przed podziałem, w wyniku którego powstały między innymi działki nr 48/7 i 48/8) oraz budowa dwóch zjazdów z drogi o nr ewid. działki 68/1 i budowa jednego zjazdu z drogi o nr ewid. działki 48/2 położonej w miejscowości Nienawiszcz.

Cena wywoławcza wynosi

 

działki nr 48/7 24.000,00zł netto

 

działki nr 48/8 31.000,00zł netto

 

Nabywcy na podstawie art.1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

Ceny wywoławcze zawierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

- dla zbywanej działki nr 48/8 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

4.

KAZIOPOLE

gm. Rogoźno

(obręb KAZIOPOLE)

28/4 o pow.1.486m2

28/6 o pow.1.266m2

KW PO1O/00023574/4

brak planu

zbywane działki objęte są decyzją  o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.69.2011                                 z dn. 22.08.2011 r. – budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki o nr ewid. 28/2 (nr ewid. działki przed podziałem, w wyniku którego powstały między innymi działki nr 28/4 i 28/6) położonej w miejscowości Kaziopole, gmina Rogoźno.

 

 

Cena wywoławcza wynosi

 

działki nr 28/4 12.500,00zł  netto

 

działki nr 28/6 12.000,00zł netto

 

Nabywcy na podstawie art.1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

Ceny wywoławcze zawierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

 

- dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu  i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponoszą nabywcy działek.

 

5.

Jaracz

gm. Rogoźno

(obręb geodezyjny JARACZ)

286/1 o pow.821m2

286/2 o pow.830m2

KW PO1O/00028491/3

brak planu

zbywane działki objęte są decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.119.2011 z dn. 27.12.2011 r. w zakresie ustalenia warunków zabudowy na teren działki o nr ewid.286 (nr ewid. działki przed podziałem, w wyniku którego powstały między innymi działki nr ewid.: 286/1 i 286/2) dla inwestycji polegającej na budowie nie więcej niż dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, budowy dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej na terenie działki o nr ewid. 286 położonej w miejscowości Jaracz, gmina Rogoźno,

 

Cena wywoławcza wynosi

 

działki nr 286/1 25.000,00zł  netto

 

działki nr 286/2 25.000,00zł netto

 

Nabywcy na podstawie art.1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

Ceny wywoławcze zawierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

- przedmiotowe działki  obciążone są prawem nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Aquabellis sp. z o. o. i jej następców prawnych, dotyczącym kolektora wodnego ø 160 w pasie o szerokości 4 metrów mierzonych od osi kolektora, po 2 metry z każdej strony osi kolektora,

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 03 marca 2015 r. do dnia 24 marca 2015 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 14 kwietnia 2015 r.

 

Rogoźno, dnia 02 marca 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf