Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr VI/49//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych prz

Uchwała Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 lutego 2015 r.

 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiednią liczbę punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno:

 

L.p.

Kryteria

Wartość kryterium w punktach

1.

Kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

30

2.

Kandydat, obojga rodziców pracujących lub rodzica pracującego samotnie wychowującego.

10

3.

Do przedszkola, uczęszcza rodzeństwo kandydata lub z wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola wpłynął wniosek o przyjęcie jego rodzeństwa.

10

4.

Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi, co najmniej 8 godzin.

7

5.

Wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę

10

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

67

 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 1 do 5 są odpowiednio:

1)       Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

2)       Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.

3)       Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.

4)       Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.

5)       Wniosek GOPS lub innej instytucji wspomagających rodzinę.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

drukuj pobierz pdf