Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.39.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1 i art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.), w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 03 marca 2015 r.:

1.         II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny JARACZ), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 63/1 o pow.4.512m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028491/3,

2.         II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny JARACZ), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 63/3 o pow.1.843m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028491/3,

3.         II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności 13 niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej, –przy projektowanej ul. Skrajnej i Łamanej (obręb geodezyjny ROGOŹNO) w ewidencji geodezyjnej oznaczonych   nr: 2408/3 o pow.1.280m2, 2408/4 o pow.1.280m2, 2408/8 o pow.2.524m2, 2408/9 o pow.2.520m2, 2408/10 o pow.1.891m2, 2408/11 o pow.1.889m2, 2409/13 o pow.1.488m2, 2409/15 o pow.946m2, 2409/16 o pow.946m2, 2409/31 o pow.1.056m2, 2409/32 o pow.1.037m2, 2409/33 o pow.1.021m2, 2409/34 o pow.1.006m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

 

w składzie:

1. Roman Piątkowski - Przewodniczący 

2. Marta Olęderek - członek

3. Iwona Ostrowska - członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf