Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.1.209.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej,

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.40.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 lutego 2015 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.1.209.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594      z póź. zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

Uchylić w całości zarządzenie Nr OR.0050.1.209.2014 z dnia 20 listopada 2014r. w dotychczasowym brzmieniu:

 

Oddać w dzierżawę Firmie GABI Robert Sonntag, ul. Matejki 5/4, 64 – 980 Trzcianka na okres 2 lat i 9 miesięcy część działki nr 1106/3 KW P010/00023686/2, części działki 1518/19 KW P010/00024669/4, części działki 1494/6 KW P010/00025307/6 położonych przy ul. Kościuszki, części działki nr 473 KW P010/00024671/1 położonej przy ul. Różanej i części działki 37/2 KW P010/00024950/1 położonej przy drodze do Ciesiel o łącznej pow. 6 m2,  położonych w Rogoźnie, której Gmina jest właścicielem.

Wyżej wymienione grunty o łącznej pow. 6 m2 z części działek będą wykorzystane pod pojemniki (6 sztuk) z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych.

 

§ 2.

Ustala się stawkę czynszu za dzierżawę części działek wykazanych w §1 w kwocie 50 zł. netto miesięcznie. 

 

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf