Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej

Zarządzenie Nr OR.0050.1.52.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 4 marca 2015r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.), art.35, art.37 ust. 1 i art.67 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 poz. 518 – t.j. )w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1, § 7 ust. 3 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno.

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugiego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 15 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, położonej we wsi Boguniewo w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 74/2 o pow. 2,20 ha objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025355/7, przystępuję do sprzedaży ww. działki w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą do trzeciego przetargu w wysokości 125.000,00 zł

 

§ 3.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT , na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz,1054 z zm.)../.

 

§ 4.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf