Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wybory na Prezydenta RP 2015: Informacja dla wyborców od Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 02 lutego 2015 roku

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-12/15

 

Panie i Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie
i Prezydenci Miast

za pośrednictwem

Komisarzy Wyborczych

 

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego złożone przed dniem pierwszego głosowania:

-           zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego,

-           wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,

-           wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa,

-           wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

dotyczą zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że:

1)       wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym;

2)       wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców;

3)       akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może głosować osobiście, jeżeli głosu nie oddał jeszcze pełnomocnik. Wyborca może również cofnąć pełnomocnictwo składając oświadczenie w tej sprawie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania lub obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, w trakcie jego trwania;

4)       wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczania o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby urzędnicy przyjmujący wnioski i zgłoszenia przekazywali stosowne wyjaśnienia wszystkim wyborcom, o których mowa wyżej. Ponadto informacje takie powinny być udostępnione w siedzibach urzędów gmin oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie przypomina, że osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich lub zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o przekazanie kierownikom jednostek sporządzających wykazy, na podstawie, których urząd sporządza spis wyborów, o konieczności informowania wyborców o wskazanych wyżej konsekwencjach ujęcia w spisie wyborców w jednostce. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w opinii Komisji wywieszenie informacji w tym zakresie na tablicy ogłoszeń w jednostce jest niewystarczające.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Wojciech Hermeliński 

 

drukuj pobierz pdf