Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i regulaminu Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzon

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.61.2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 09 marca 2015 roku

 

w sprawie: ustalenia wzoru wniosku i regulaminu Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1; art. 20c; art. 20e oraz art.20za, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (dziecka). Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do trzech wybranych przedszkoli. We wniosku rodzice określają kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych. Podstawą udziału w rekrutacji jest złożenie w terminie dokładnie wypełnionego wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami (załącznik nr 1).

 

§ 2.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

1.         Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w roku bieżącym składają na następny rok  szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 2).

2.         Do publicznych  przedszkoli przyjmuje się, w pierwszej kolejności, dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Rogoźno.

3.         Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, któremu ustalono obwód przyjmuje się, na podstawie wniosku rodziców, opiekunów prawnych, w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

 

§ 3.

1.         Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik  do zarządzenia (załącznik nr 3).

2.         Minimum 3 osobowy skład Komisji Rekrutacyjnej powołuje dyrektor placówki, która prowadzi nabór.

 

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam, Pełnomocnikowi do spraw oświaty i dyrektorom placówek, które prowadzą nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf