Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie VII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 25 marzec 2015 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję VII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 25 marzec 2015 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Wręczanie zaświadczenia przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze radnego Huberta Kuszaka oraz ślubowanie.

4.       Wręczenie legitymacji radnym i nowo wybranym sołtysom.

5.       Podziękowanie ustępującym sołtysom. 

6.       Przyjęcie protokołu z III i VI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

8.       Pytania do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Kierowników: jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i Sołtysów.

9.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

11.    Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.

12.    Stan dróg w Gminie Rogoźno.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno oraz dyskusja,

b)       wystąpienie przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych oraz dyskusja,

c)       wystąpienie przedstawiciela Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dyskusja,

d)       wystąpienie przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyskusja.

13.    Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       dyskusja

14.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tego zadania.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       dyskusja.

15.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6; 2408/12; 2409/17; 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu,

b)        Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, działek o nr 37/6; 37/7; 37/8; 37/10; 37/11 w Cieślach,

c)         Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1003, położonej w Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej w trybie przetargowym,

d)        Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 62/8 w Jaraczu, gm. Rogoźno w trybie przetargowym,

e)         Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 74, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym,

f)         Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rogoźno, a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

g)         Pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego – przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie w Rogoźnie przy drodze powiatowej nr 2030P, 

h)        Pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego schroniska AZOREK,

i)          Pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – przeznaczenie na organizację XI Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych,

j)          Określenia trybu postępowania o udziale dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,

k)        Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok,

l)          Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2025.  

16.    Interpelacje i zapytania Radnych.

17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.    Wolne głosy i wnioski.

19.    Zakończenie.

 

drukuj pobierz pdf