Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 2/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 lutego 2015 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 2 /2015

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 lutego 2015 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek.

Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystapiono do omowienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Realizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Sołeckich oraz  kontrola prawidłowości rozliczeń przychodów z wynajmów obiektów sołeckich.

5.       Sprawy bieżące.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przystąpiono do punktu 4.

 

Realizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Sołeckich oraz  kontrola prawidłowości rozliczeń przychodów z wynajmów obiektów sołeckich.

Przewodnicząca Komisji zapytała obecnych na posiedzeniu sołtysów jak wygląda praca w świetlicy?

Jako pierwszy przedstawił informację Radny B. Perlicjan.

Świetlica wiejska w Jaraczu jest położona w kompleksie rekreacyjno – sportowym. W sąsiedztwie jest duże boisko, mniejsze do siatkówki, plac zabaw oraz miejsce do gry w koszykówkę. Świetlica służy jako pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania Mieszkańców Sołectwa Jaracz. Jest to centrum kultury lokalnej.

Służy dzieciom oraz dorosłym. W świetlicy organizowane są imprezy integracyjne oraz kulturalno – sportowe, między innymi; balik karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców, święto ,,Pieczonego Ziemniaka”, ,,Dzień Jaracza”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet.

Pomieszczenie jest także do dyspozycji dzieci i młodzieży, gdzie odbywają się zajęcia sportowe, głównie gra w tenisa stołowego

Informację również przedstawiła pani E. Wysocka.

  • zebrania wiejskie,
  • organizacja zajęć dla dzieci w okresie wakacji letnich i zimowych,
  • balik karnawałowy połączonego z dniem babci i dziadka
  • z okazji dnia kobiet, matki i ojca
  • organizacja spotkań i imprez z młodzieżowa drużyna piłkarską,
  • oglądanie meczy piłkarskich
  • coroczne spotkania wigilijne
  • wynajem świetlicy na imprezy okolicznościowe

 

Padło pytanie, które sale w 2014 były wynajmowane?

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że:

- Gościejewo, Garbatka, Kaziopole, Laskowo i Słomowo.

Radny K. Nikodem zapytał o salę w Parkowie?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że sala w Parkowie jest oddana w użytkowanie OSP Parkowo, dlatego nie ma dochodów z wynajmu świetlic wiejskich. Koszty opału i utrzymania świetlicy sami ponoszą. Gmina płaci za prąd, ale za energię czynną jest obciążane OSP Parkowo.

Wynajmowanie odbywa się na podstawie protokołu wynajmu, które sporządza sołtys pomiędzy wynajmującym. W protokole jest wpisany stan początkowy i stan końcowy licznika.

Wtedy wydział finansowy obciąża:

- za wynajem + VAT,

- energia + VAT,

- za gaz+ VAT (jeżeli jest)

W gminie jest tylko dochód netto, a VAT odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego.

 

Radna L. Kolanowska zapytała dlaczego w zarządzeniu Burmistrza w sprawie ustalenia stawek wynajmu świetlic stawki te  są różne ceny wynajmu?

Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że były burmistrz wystąpił z wnioskiem do wszystkich Rad Sołeckich, żeby przedstawili swoje propozycje odnośnie wynajmu świetlic ponieważ nie chciał nikomu nic narzucać. Dodała również, że nie wszystkie sołectwa ustosunkowały się do wniosku.

Propozycja ta była związana ze zmianą ustawy o podatku VAT, że wszystkie jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze, występują pod jednym NIP – em nr Gminy.

Radny K. Nikodem dodał, że na zebraniu wiejskim była podjęta uchwała odnośnie wynajmu świetlic i na podstawie tej uchwały zostało wydane Zarządzenie Burmistrza. Więc jest tak, że w nie których sołectwach dla mieszkańców wynajem świetlicy jest tańszy niż dla osób, którzy wynajmują świetlicę nie będących mieszkańcami sołectwa.

Również ta różnica spowodowana jest tym, że świetlica która mieści mniej osób ma kosztować tyle samo co świetlica, która pomieści więcej osób.

Radna E. Wysocka poinformowała, że mieszkańcy są zbulwersowani gdyż twierdzą, że świetlica dla mieszkańców powinna być za darmo.

Radna L. Kolanowska zapytała, że niby dlaczego świetlica na wesela, komunie czy osiemnastki maiłaby być za darmo.

Radna E. Wysocka odpowiedziała, że w ogóle powinna być za darmo.

Radna L. Kolanowska dopytała, że chyba czegoś nie rozumie. Skoro świetlice są wyremontowane i są przeznaczone do społeczności, która tam mieszka to oni nie mogą wejść za darmo żeby pograć, poczytać czy nawet dzieci się pobawić? Czy oni mają za to płacić?

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że opłata dotyczy tylko wyłącznie prywatnych imprez.

Radna L. Kolanowska potwierdziła fakt, że bardzo dobrze rozumnie proces wynajmu świetlic.       

Radny B. Perlicjan zapytała jaka jest możliwość zwrotu części kwoty do sołectwa?

Burmistrz wyjaśnił, że po wyborach sołeckich zorganizuje spotkanie ze wszystkimi sołtysami i przedstawi kilka propozycji dot. wynajmu sal.

Radny B. Perlicjan wyraził swoje zdanie, że jeżeli świetlice są to dlaczego by nie można wynajmować. Nie były remontowane po to żeby stały ale po to żeby z nich korzystać.

 

Następnie komisja przystąpiła do realizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Sołeckich.

Radna L, Kolanowska zapytała w jakim celu było zakupione paliwo do kosiarek w listopadzie?

Radna E .Wysocka odpowiedziała, że zakupione paliwo było w listopadzie ale wykorzystane będzie w następnym roku.

Radna L. Kolanowska chciała się dowiedzieć ile może być zużytego paliwa na skoszenie boiska jednorazowo.

Radny K. Nikodem powiedział, że w sołectwie Garbatka koszenie boiska i terenów przyległych wykorzystuje się około 40 litrów.

Następnie Radna L. Kolanowska zapytała ile kg było zakupione wędlin 02 lipca na turniej wsi w Garbatce?

Skarbnik po sprawdzeniu faktur odpowiedziała, że:

- kaszanki 50,58 kg

- kiełbasy 60,45 kg

Dalej zapytała jakie artykuły były zakupione dla dzieci na turniej wsi w Garbatce?

Radny K. Nikodem odpowiedział, że była to wynajęta firma, która zajmowała się obsługą i zorganizowaniem zabaw i wszelkiego rodzaju turniejów dla dzieci.

Radna L. Kolanowska zinterpretowała, że będąc na wcześniejszej komisji usłyszała, że świetlice są to po by jednoczyć. Po przeanalizowaniu materiału stwierdza, że świetlice jednoczą w ten sposób, że wynajmowane są firmy, które organizują zabawy dla dzieci i czy na takiej wsi nie ma nikogo kto by zorganizował zabawy dla dzieci w czynie społecznym.

Radny K. Nikodem wyjaśnił, że na turniej wsi przychodzą setki dzieci nie tylko ze wsi. Firmy, które przyjeżdżają to montują całe wesołe miasteczka, z zamkami dmuchanymi, z zjeżdżalniami i materiały, które są rozdawane dzieciom. Dodał, że na turniejach nie ma żadnych wodzirei ponieważ turnieje wsi prowadzi RCK.

Radna K. Erec – Szpek zapytała czy jest możliwość zatrudnienia również w innych świetlicach, a nie tylko w dwóch?

Skarbnik wyjaśniła, że wszystkie pieniądze są z budżetu. Z GPRPA są dofinansowywane świetlice, budżet ma tyle ile ma więc trzeba by z czegoś zrezygnować albo znaleźć pieniądze w budżecie.

Następnie zapytała czy są określone warunki dla osób, które w tych świetlicach pracują?

Skarbnik odpowiedziała, że te osoby muszą mieć odpowiednie kwalifikacje.

Radna L. Kolanowska zapytała ile dzieci brało udział z Sołectwa Garbatka, a ile z Sołectwa Owczegłowy  w występnie zorganizowanym na KSSOiK w Owczegłowach?

Radny K. Nikodem odpowiedział, że 5 osób.

Radny B. Perlicajn zapytał ile dzieci uczęszcza na zajęcia zorganizowane w świetlicy w Garbatce i Owczegłowach oraz jakie jest wynagrodzenie dla osób zajmujących się prowadzeniem zajęć na świetlicach?

Radny K. Nikodem odpowiedział, że w Garbatce jest zapisanych 38 dzieci, a uczęszcza około 15 – 20 dzieci.

Skarbnik dodała, że umowa zawarta jest na 35 zł/godz. po 4 godz., 2 razy w tygodniu.

Pani Z- ca Burmistrza powiedziała, że trzeba podejść z dystansem do tych zajęć świetlicowych gdyż nie we wszystkich świetlicach takie zajęcia zdałby egzamin. Ponieważ dzieci też nie chętnie chcą uczęszczać na zajęcia po szkole. To wiąże się z obowiązkiem, a dzieci też chcą trochę odpocząć.

Radny K. Nikodem dopowiedział, że należy zwrócić uwagę na to w których sołectwach jest potrzeba żeby dzieci maiły możliwość uczęszczania na takie zajęcia. Gdyż są rodziny, w których dzieci nie uczują takiej potrzeby aby uczęszczać na takie zajęcia, a też są takie rodziny np. wielodzietne gdzie dzieci chcą się wyrwać z domu ponieważ w domu nawet nie ma warunków dla odrobienia lekcji więc w większości ten program jest dla takich dzieci.

Radny B. Perlicjan zapytał opinii z RIO odnośnie imprez?

Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że RIO poprosiło aby przyjrzeć się wszystkim przedsięwzięciom organizacja imprez kuluralno, oświatowo, sportowych. Czy wszystkie wynikają z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i są zgodne ze strategią gminy. Aczkolwiek strategia gminy jest bardzo ogólnikowa.     

Podsumowując komisja sprowadziła wyrywkowo następujące faktury z sołectw:

- Garbatka;

- Budziszewko;

- Słomowo;

- Jaracz.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18:20

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 26 luty 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf